KAFFEPÅSE
AV NATURGARVAT
RENSKINN
345 SEK
 

KAFFE- & SOCKERPÅSE AV NATURGARVAT RENSKINN
715 SEK

"FAMILJESÄCKEN"
RYGGSÄCK AV NATURGARVAT RENSKINN
3200 SEK
 

SITTLAPP AV RENSKINN
350 SEK
 

KRAVMÄRKT KOKKAFFE
129 SEK
 

KÅSA MED RENHORN
595 SEK


 

TÄNDSTÅL MED RENHORNSSKAFT 
99 SEK

 

"RÅSTOJAURE"
RYGGSÄCK AV NATURGARVAT RENSKINN
4500 SEK
 

"BLÖTNÄBBEN"
NATUR
2195 SEK
 

BARNKNIV
200 SEK / 250 SEK
 

KAFFE-/TESIL MED
RENHORNSSKAFT
125 SEK

 

HALVHORNSKNIV
2900 SEK


 

VANTAR AV LOVIKKAGARN
590 SEK


 

"STADSNÄBBEN"
NATUR
2990 SEK
 

KLASSISK TRÄKÅSA
475 SEK