KAFFEPÅSE
AV NATURGARVAT
RENSKINN
 

KAFFE- & SOCKERPÅSE AV NATURGARVAT RENSKINN

"FAMILJESÄCKEN"
RYGGSÄCK AV NATURGARVAT RENSKINN
 

SITTLAPP AV RENSKINN
 

KRAVMÄRKT KOKKAFFE
 

KÅSA MED RENHORN


 

TÄNDSTÅL MED RENHORNSSKAFT 

 

"RÅSTOJAURE"
RYGGSÄCK AV NATURGARVAT RENSKINN
 

"BLÖTNÄBBEN"
NATUR
 

BARNKNIV

 

KAFFE-/TESIL MED
RENHORNSSKAFT

 

HALVHORNSKNIV


 

VANTAR AV LOVIKKAGARN


 

"STADSNÄBBEN"
NATUR